การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (11th TChO)

ปิดความเห็น บน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (11th TChO) 1159

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand Chemistry Olympiad) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สัญลักษณ์การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ประจำทีม ครูผู้สังเกตการณ์ประจำศูนย์ฯ สอวน. และผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด ระเบียบข้อบังคับระหว่างการแข่งขัน ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขัน และตัวอย่างข้อสอบฯ ได้จากเว็บไซต์ http://chem.sci.ku.ac.th/TChO11th/

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290