22 – 23 ก.ค. 2562 – งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14

ปิดความเห็น บน 22 – 23 ก.ค. 2562 – งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 532

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of the Protein Society of Thailand ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์