31 ม.ค. 62-การเสวนาพิเศษ “สำรวจถ้ำ…..มหัศจรรย์สรรสร้างธรรมชาติ”

ปิดความเห็น บน 31 ม.ค. 62-การเสวนาพิเศษ “สำรวจถ้ำ…..มหัศจรรย์สรรสร้างธรรมชาติ” 131

เชิญฟังเสวนาพิเศษ “สำรวจถ้ำ…..มหัศจรรย์สรรสร้างธรรมชาติ”
วิทยากรโดย
ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมทรัพยากรธรณี พลโท นพ.อดิศร วงษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 226 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์