Science Kid

ปิดความเห็น บน Science Kid 188

เกี่ยวกับค่าย Science Kid 2019
เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6) ที่เน้นให้น้องๆได้ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ และอ้างอิงกับชีวิตประจำวันที่น้องๆได้พบเจอ อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมกับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่กับการเรียนวิทยาศาสตร์จากชาวต่างชาติ

ช่วงเวลา (Timeline)
การรับสมัคร : 12 มกราคม – 5 มีนาคม 2562

วิธีการสมัครค่าย

1. กรอกใบสมัครผ่าน https://goo.gl/forms/BTtKwjSF1vBn9yqD2 หรือสแกน QR Code
2. รอรับอีเมลล์ตอบรับเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 3,500 บาท ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับอีเมลล์ยืนยันสิทธิ
รายละเอียดบัญชีธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 235-271023-0 ชื่อบัญชี Science Kid Project 2019 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางอีเมล์ : sciencekid2019@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม : 9 มีนาคม 2562

วันจัดกิจกรรม : 23-24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ช่องทางติดต่อสอบถาม
Website: www.sci.ku.ac.th
Facebook: www.facebook.com/SciencekidKU
หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 092-3179208 (เจน) , 062-6272200 (อาร์ต) , 092-5435255 (กุ้กไก่)

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290