23 ม.ค. 62 -​ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 1

ปิดความเห็น บน 23 ม.ค. 62 -​ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 1 125

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 1

Topic: Google Classroom เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนได้ นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 1 Topic: Google Classroom

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ URL https://goo.gl/forms/pkLzN9B9XV5gYzwU2

โปสเตอร์ลงทะเบียนออนไลน์
กำลังโหลด…

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์