ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ที่ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ที่ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 225

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา

โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  (Thailand Inventors’Day 2019) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์