กิจกรรม Sci@KU English On Tour

ปิดความเห็น บน กิจกรรม Sci@KU English On Tour 280

กิจกรรม Sci@KU English On Tour ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาพัฒนาภาษาอังกฤษโดยทำคลิปแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ความยาว 3 – 5 นาที โดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีชาวต่างชาติในคลิปด้วย

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์