ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award 51

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award บทความเรื่อง Quality Classification of ASEAN Wikipedia Articles using Statistical Features ในงานประชุมวิชาการ The Thirteenth International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290