ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award 72

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award บทความเรื่อง Automatically Classifying Government Project Proposals according to the National Strategic Program using Text Mining Techniques ในงานประชุมวิชาการ The Thirteenth International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290