ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge Separator) รุ่น ALFA LAVAL DMRPX 407 SGP-34-50 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก

ปิดความเห็น บน ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge Separator) รุ่น ALFA LAVAL DMRPX 407 SGP-34-50 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก 62

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์