รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 185

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จะดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่  3 ธ.ค. 61 – 1 ก.พ. 62 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ บนหน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ และช่องทางอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

ข้อความดังนี้ “โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่  3 ธ.ค. 61 – 1 ก.พ. 62   ติดต่อสอบถาม 0-2942-8761-2 , 0-2562-5555 ต่อ 647204 , 647206 ดูรายละเอียดที่ http://cs.sci.ku.ac.th/ms

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์