รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 49

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จะดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่  3 ธ.ค. 61 – 1 ก.พ. 62 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ บนหน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ และช่องทางอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

ข้อความดังนี้ “โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่  3 ธ.ค. 61 – 1 ก.พ. 62   ติดต่อสอบถาม 0-2942-8761-2 , 0-2562-5555 ต่อ 647204 , 647206 ดูรายละเอียดที่ http://cs.sci.ku.ac.th/ms

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290