06 ธ.ค. 61 – ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “Conditional Genome Editing for Malaria Research”

ปิดความเห็น บน 06 ธ.ค. 61 – ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “Conditional Genome Editing for Malaria Research” 99

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “Conditional Genome Editing for Malaria Research”
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ภายใต้งานวิจัย เรื่อง “Conditional Genome Editing for Malaria Research”
โดยมีหัวข้อดังนี้
1. “Exploring gene function by conditional mutagenesis in Plasmodium falciparum: putting wrongs right”
โดย Prof. Michael J Blackman จาก The Francis Crick Institute, London, UK
2. “Case studies on conditional modification of the malaria parasite: Cas9/gRNA design and phenotypic analysis”
โดย Dr. Christine R Collin and Fiona Hackett จาก The Francis Crick Institute, London, UK

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์
โดยมี อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้สำหรับผู้ฟังที่ลงทะเบียน
ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/ELormJ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนับสนุนโดย Newton Mobility Grant จาก ดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290