นิทรรศการวิชาการ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 2561

ปิดความเห็น บน นิทรรศการวิชาการ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 2561 102

คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับเสด็จและถวายงาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพกิจกรรม

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์