ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 เครื่อง 2) เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์