20 พ.ย. 61 – อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Big data/Data science Workshop” วิทยากร Nikolay Shopov จากบริษัท Adastra (Bulgaria)

ปิดความเห็น บน 20 พ.ย. 61 – อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Big data/Data science Workshop” วิทยากร Nikolay Shopov จากบริษัท Adastra (Bulgaria) 326

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัท Adastra จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Big data/Data science Workshop” วิทยากร Nikolay Shopov จากบริษัท Adastra (Bulgaria)

ในวันอังคารที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 13.00 – 17.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 708 ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต/นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ด้วยตนเองผ่าน QR code ที่อยู่บนโปสเตอร์

สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณสุชาดา พาที

เบอร์โทร 081-8402004  email :  Patee.jip@gmail.com ในวัน-เวลาราชการ

รายละเอียด

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์