ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบเพื่อเข้ารับการอบรมค่าย (สอวน.) 2/2561 จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ปิดความเห็น บน ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบเพื่อเข้ารับการอบรมค่าย (สอวน.) 2/2561 จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 869

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเลื่อนวันประกาศผลสอบเพื่อเข้ารับการอบรมค่าย 2/2561
จากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์