ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 132

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 จำนวน 2 ท่าน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์ 

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีนา  ปทุมสูตร

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

  • วันนี้: _ คน
  • เมื่อวานนี้: _ คน
  • สัปดาห์นี้: _ คน
  • เดือนนี้: _ คน
  • ทั้งหมด: _ คน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2019
  •  
  • ท่านกำลังเข้าใช้งานผ่านที่อยู่ไอพี: 35.153.135.60