21 พ.ย. 2561 – โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น Fundamental and Basic Operation of High Performance Liquid Chromatography /Mass Spectrometer (HPLC/MS))

ปิดความเห็น บน 21 พ.ย. 2561 – โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น Fundamental and Basic Operation of High Performance Liquid Chromatography /Mass Spectrometer (HPLC/MS)) 279

รายละเอียดโครงการกำหนดการRegister Online
กำลังโหลด…

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์