12 พ.ย. 61-ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Two Approaches of Green Chemistry for Performance Materials”

ปิดความเห็น บน 12 พ.ย. 61-ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Two Approaches of Green Chemistry for Performance Materials” 122
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “Two Approaches of Green Chemistry for Performance Materials” โดย Professor Xavier Coqueret จาก Institute of Molecular Chemistry, University of Reims Champagne-Ardenne, France ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

Organized by Center of Radiation Processing for Polymer Modification and Nanotechnology สนับสนุนโดย International Atomic Energy Agency (IAEA), United Nation (UN).

Free Rgistration: Before November 6th, 2018. 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์