ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย พาสัมผัสให้ความรู้เกี่ยวกับ “ดอกไม้ป่า”

ปิดความเห็น บน ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย พาสัมผัสให้ความรู้เกี่ยวกับ “ดอกไม้ป่า” 172

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. พาสัมผัสให้ความรู้เกี่ยวกับ “ดอกไม้ป่า” ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์ และช่วยส่งต่อการเรียนรู้ธรรมชาติ โดยระบุว่า ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เป็นเวลาที่นานาพันธุ์พืชขึ้นอยู่ในธรรมชาติกำลังออกดอก มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ความสดชื่น อีกทั้งอากาศเย็นสบายยังช่วยให้เพลิดเพลินกับธรรมชาติมากขึ้น โดยในความต่อนเื่องในการชมดอกไม้ก็ยังมีต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมได้ แต่ช่วงนั้นอาจจะเริ่มลดน้อยลง

ดอกไม้ป่า นอกจากให้ความสวยงาม ในมุมหนึ่งยังส่งผลต่อการเรียนรู้ การดูแลรักษาธรรมชาติ หากต้องการให้ดอกไม้นั้นต่อไปยืนยาว ก็ต้องชมด้วยความเข้าใจ ไม่ทำลาย โดยอยากให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ ของทรัพยากรพันธุ์พืช หากสภาพถิ่นที่อยู่เปลี่ยนไป จำนวนประชากรของพรรณไม้ก็จะลดลง และโอกาสในการสูญไปก็มีเพิ่มขึ้น

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมภ์ เดลินิวส์ วาไรตี้ “สีสันธรรมชาติ…ก่อนฝนลาฟ้า “ดอกไม้ป่า” ผลิบานรับหนาว ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์