ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ปิดความเห็น บน ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและสร้างสรรค์นวัตกรรม 77

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและสร้างสรรค์นวัตกรรม
สามารถส่งบทคัดย่อผลงานฯ ได้ที่อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตภาควิชาที่นิสิตสังกัด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้ร่วมแสดงผลงานในงานเกษตรแฟร์

โครงการกำหนดการ

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290