ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ปิดความเห็น บน ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 290

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลงานที่ออกแบบจะต้องมีสีและสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างชัดเจน

ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2561

ส่งผลงาานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fscikssa@ku.ac.th หรือ 091-738-7152

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290