การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ปิดความเห็น บน การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 1898
(คณะวิทยาศาสตร์) กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561   วันซ้อมย่อย

เวลา 6.30 น.            – รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม
…………………………– ส่งใบยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุวันซ้อมย่อย***     เนื่องจากมีการเดินฝึกซ้อมตลอดวัน บัณฑิตหญิง (หากทำได้) ให้นำรองเท้า มา 2 คู่ คือ คู่ที่จะใส่ในวันพิธี และ รองเท้าคู่สุภาพที่ใส่เป็นประจำ (ไม่กัด)

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561    วันซ้อมใหญ่

เวลา 9.00 น.            – รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 61

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัดหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย

การแต่งกาย ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนแต่งกายชุดพิธีการ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(KU) กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[iframe src=”https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20180607082355&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=968&id1=0″ width=”100%” height=”900px” scrolling=”auto” ]

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์