เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย

ปิดความเห็น บน เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย 72

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิเทศและศูนย์นานาชาติสัมพันธ์ (IRC) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเพื่อมาทำวิจัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล ประจำปี 2562

จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ผู้สนใจรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมาศึกษาและวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ระยะเวลา 4 เดือน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

กำลังโหลด…

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290