ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 7, 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี (1 ต.ค 62 ถึง 30 ก.ย 63) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 7, 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี (1 ต.ค 62 ถึง 30 ก.ย 63) จำนวน 1 งาน 22

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์