ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค 62 – 30 ก.ย 63) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค 62 – 30 ก.ย 63) จำนวน 1 งาน 34

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์