ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมลิฟต์ EL-3 DP0502-3 2012 (อาคาร 45 ปี) EL-1 DA 0458-11997 (อาคารเคมี), EL-1 XB 1351-1 1992 (อาคารสุขประชา) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมลิฟต์ EL-3 DP0502-3 2012 (อาคาร 45 ปี) EL-1 DA 0458-11997 (อาคารเคมี), EL-1 XB 1351-1 1992 (อาคารสุขประชา) จำนวน 1 งาน 20

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์