ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระที่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ญาณสุคนธ์   พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  ชุติมา   พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา  วาจานนท์   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์  สมุทคุปต์ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  เจียมสกุล 1 พ.ศ. 2537 – 26 กุมภาพันธ์ 2541
2 27 กุมภาพันธ์ 2541 – 26 กุมภาพันธ์ 2545
3 27 กุมภาพันธ์ 2545 – 26 กุมภาพันธ์ 2549
6. อาจารย์ ดร. สุรพล  ภัทราคร 1 27 กุมภาพันธ์ 2549 – 26 กุมภาพันธ์ 2553
2 27 กุมภาพันธ์ 2553 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว 1 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 1 27 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290