ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  27/4/2561
มีนาคมเมษายน 2561พฤษภาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
[13]
27
[133]
28
[124]
29
[1123]
30
[334]
31
[4]
1
2
[12234]
3
[112]
4
[33]
5
[2444]
67
[4]
8
9
[12234]
10
[113]
11
[234]
12131415
1617
[12344]
18
[123]
19
[12222344]
20
[11234]
21
[24]
22
[4]
23
[3334]
24
[1234]
25
[11234]
26
[123334]
27
[2344]
2829
30
[12]
1
[1234]
2
[1233]
3
[124]
4
[44]
56
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
2 2018/4/27 08:30 16:00 อยุธยาสมโชค เรืองอิทธินันท์รับ ส่ง ผู้เชี่ยวชาญ
3 2018/4/27 07:30 17:00 ม.มหิดล พญาไท ก ท ม.(ใชรถ 6075)ฉัตรชัย เงินแสงสรวยประชุม
4 2018/4/27 07:30 17:00 ม.มหิดล พญาไท ก ท ม.ฉัตรชัย เงินแสงสรวยประชุม
4 2018/4/27 08:30 17:00 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสุรศักดิ์ ผลชะอุ่มงานในรับส่งคณบดี อาจารย์ บุคลากร