ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  21/5/2561
เมษายนพฤษภาคม 2561มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
30
[123]
1
[1111122344]
2
[2334]
3
[123334]
4
[12333334]
56
7
[2234]
8
[11124]
9
[12334]
10
[444]
11
[1124]
1213
14
[4]
15
[111234]
16
[1233]
17
[134444]
18
[122234]
19
[4]
20
21
[1234]
22
[34]
23
[23]
24
[3]
25
[23]
26
[4]
27
[2]
28
[13]
29
[123]
30
[1233]
31
[1233]
1
[1233]
2
[123]
3
[123]
4
[334]
5
[334]
6
[3]
7
[34]
8
[34]
9
[4]
10
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
1 2018/5/21 08:00 17:00 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งประเชิญ ไล้เลิศขับรถรับส่งคณบดี อาจารย์ บุคลากรคณะ
2 2018/5/21 09:00 15:00 อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ (รับที่อาคาร 45 ปีส่งที่ประจวบ ฯ)มานะ จันทรท่าจีนประชุมสัมนาประจำปีครั้งที่ 4
3 2018/5/21 08:30 16:30 ลาพักผ่อน(หมอนัด)ทวาย ภู่จิ๋วลาพักผ่อน
4 2018/5/21 07:30 16:30 รร.เซ็นจูรี่ ฯ คณบดี อ.อรินทิพย์อุษาวดี แซ่หลีประชุม