ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  15/11/2561
ตุลาคมพฤศจิกายน 2561ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
29
[12334]
30
[11234]
31
[123344]
1
[1234]
2
[1233]
34
5
[233]
6
[1234]
7
[3]
8
[233]
9
[1234]
1011
[2]
12
[12333444]
13
[1233334]
14
[1123]
15
[123344]
16
[1234]
17
[124]
18
[24]
19
[1234]
20
[4]
21
[134]
22
[124]
23
[12]
24
[12]
25
26
[23]
27
[1]
28
[1234]
29
[124]
30
[1]
12
3
[3]
45
[3]
678
[24]
9
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
1 2018/11/1512:00 17:00 ไบโอเทค(T 0814594380)กรรณิการ์ ดวงมาลย์พานิสิตศึกษาดูงาน
2 2018/11/1512:00 17:00 ไบโอเทค(T 0814594380)กรรณิการ์ ดวงมาลย์พานิสิตศึกษาดูงาน
3 2018/11/1508:45 13:00 50 ปี อภิสิฏฐ์ ศงสะเสนประชุม
3 2018/11/1513:30 16:00 คณะศืกษาศาสตร์ มก.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสนประชุม
4 2018/11/1508:30 12:00 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(อ.วีรศักดิ์ผู้ขอใช้รถ)ขอใช้รถ 8.40 น.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ประชุม
4 2018/11/1512:00 16:00 บ.แลกตาซอยกฤษณะ อ่วมทองรับของ