ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  27/4/2561
     
มีนาคมเมษายน 2561พฤษภาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
[RBCDF]
27
[IBD]
28
[LABCD]
29
[LA]
30
[EESABCD]
311
2
[RGSHIGKLF]
3
[GSHBF]
4
[EGSABCF]
5
[EGSF]
678
9
[RLA]
10
[AB]
1112131415
16
[R]
1718
[EHIA]
19
[BB]
20
[GHIGKLBF]
2122
23
[RHLAAAD]
24
[GGHIIGKLF]
25
[IABC]
26
[GHIIGKLBD]
27
[HILBDF]
28
[PS]
29
30
[RIBB]
1
[A]
2
[BD]
3
[EH]
4
[E]
5
[P]
6
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2018/4/27 SC 402 13:30 16:30 ประชุมฝ่ายสื่อสารองค์กร 11ทองจินดา พิชิตชัยภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/4/27 SC 406 12:30 14:00 รายงานความกว้าหน้า 6 เดือน ปีงบประมาน /2560 20รัชดาทิพย์ ปูรณโชติภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/4/27 SC45 371 13:00 15:00 ภาษาอังกฤช 5เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีชาติชาย สุริยะกุล
2018/4/27 SC45 372 13:00 16:00 สอบวัดคุณสมบัตินิสิต ปริญญาเอก 4ฉัตรชัย เงินแสงสรวยชาติชาย สุริยะกุล
2018/4/27 SC45 375 09:00 12:00 ประชุมวิชาการ 25สุภา หารหนองบัวชาติชาย สุริยะกุล
2018/4/27 SCL ทวี 07:30 09:30 สอบวิชาภาษาอังกฤษ วพม. 100กฤษณะ อ่วมทองจิตราพร งิ้วงาม