ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  25/9/2561
     
สิงหาคมกันยายน 2561ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
[EIBBBD]
28
[EAF]
29
[ABCD]
30
[D]
311
[F]
2
[F]
3
[EHLAF]
4
[EAAF]
5
[EEGSSLF]
6
[ELABDDF]
7
[EGSLABBDDF]
8
[F]
9
[FF]
10
[EBBDF]
11
[ESDFF]
12
[EAF]
13
[EBCDF]
14
[EEGABDFF]
15
[F]
16
[F]
17
[ABCD]
18
[ABCDD]
19
[AABCD]
20
[EBCD]
2122
[F]
23
[F]
24
[QHLABD]
25
[EABBCDF]
26
[AB]
27
[QSBDD]
28
[QLBDF]
29
[F]
30
[F]
1
[SCD]
2
[A]
3
[B]
4
[CD]
5
[CD]
67
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2018/9/25 SC 401 09:30 13:00 ประชุมกับสมาคมกล้องจุลทรรศน์ ( อาหารกลางวัน 25 ที่ ) 25รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/9/25 SC 402 09:30 11:30 พบ visi tor จากแคนนาดา 8อภิสิฏฐ์ ศงสะเสนภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/9/25 SC 402 13:00 15:00 หารืองานวิจัยกับบริษัท (ไม่รับของว่าง) 7รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/9/25 SC 403 09:00 11:00 ประชุมกรรมการดำเนินงาน Biosci ( เตรียมอาหารเอง ) 8โชติกา หยกทองวัฒนาภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/9/25 SC 406 09:00 12:00 สื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7 ( เตรียมอาหารกลางวันด้วย ) 12ทองจินดา พิชิตชัยภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/9/25 SCL 202 08:30 16:30 โครงการฝึกอบรม Gcims ใช้ห้องกระจกทานของว่าง 80แพรวไพลิน กังวานสุระจิตราพร งิ้วงาม
2018/9/25 SCL ทวี 14:15 15:45 สอบ ภาษาอังกฤช นิสิตเตรียมแพทย์ 98กฤษณะ อ่วมทองชาติชาย สุริยะกุล