บทความจากสื่อมวลชน
17 เม.ย. 55 -- วช.หนุนนักวิจัยคิดค้นสารเคลือบผิวผลไม้เพิ่มคุณภาพ
วช.หนุนนักวิจัยคิดค้นสารเคลือบผิวผลไม้เพิ่มคุณภาพ

3409

วช.หนุนนักวิจัยคิดค้นสารเคลือบผิวผลไม้จากดินขาวเคโอลิน ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดโรคในผลไม้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หนุนนักวิจัยคิดค้นสารเคลือบผิวผลไม้จากดินขาวเคโอลิน ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดโรคในผลไม้

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายผลต่อยอดงานวิจัยเรื่องการพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ โรคแอนแทรกโนสและลดอาการกิ่งไหม้ในฤดูร้อนตลอดจนเพิ่มคุณภาพผลผลิตในไม้ผลเศรษฐกิจ โดยผลการศึกษา พบว่าดินขาวเคโอลินจากอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ให้ประสิทธิภาพลดความเข้มของแสงได้มากที่สุด โดยได้นำมาพัฒนาเป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และแก้วมังกร ทำให้มีการสังเคราะห์แสงสูงขึ้น มะม่วงสามารถนำสารอาหารที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ให้ผลผลิตและมีน้ำหนักผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผิวมะม่วงในระยะสุกมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น ลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส โรคราดำและลดอาการกิ่งไหม้บนผิวมะม่วงในระยะผลสุกได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
17 เม.ย. 55 -- เผยงานวิจัยไทยเปลี่ยนโลก ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
17 เม.ย. 55 -- เผยงานวิจัยไทยเปลี่ยนโลก ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

21575

เผย 5 งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ค้นพบครั้งสำคัญขั้นเปลี่ยนแนวคิด ปัญหากระดูกพรุนหญิงวัยทอง และพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผอ.โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดเผยการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 13 จำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ 1. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำทะเลด้วยหอยแมลงภู่ โดย น.ส.ชยารัตน์ ตันธนะสฤษดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ยีนขนส่งวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยทอง โดย น.ส.เชาวนี ชูพีรัชน์ ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 3. วัสดุสมรรถนะสูงชนิดใหม่จากยางธรรมชาติและเทอร์โมพลาสติกพอลิยูริเทน โดย นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนเมตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดอย่างยั่งยืน โดย น.ส.สุดารัตน์ หยัดน้ำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินและยิปซัม โดย น.ส.กรกนก บุญเสริม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
5 เม.ย. 55 -- ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "จะรู้ได้อย่างไรว่าถนนจะยุบหรือไม่"
ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "จะรู้ได้อย่างไรว่าถนนจะยุบหรือไม่"

เมื่อคืนที่ผ่านมา (วันที่ 24 มีนาคม 2554) ญาติโทรศัพท์มาถามไถ่ด้วยน้้าเสียงตื่นเต้นจากโรงพยาบาลอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ว่า "พี่ๆ ตึกที่โรงพยาบาลสั่นไปหมดเลย เกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าพี่" หลังจากนั้นก็มีรายงานจากทุกทั่วสารทิศเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวที่ชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาร์ ทางเหนือของอ้าเภอแม่สายขึ้นไปประมาณ 30 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดประมาณ 6.7 มาตราริคเตอร์
สอดคล้องกับการรายงานของส้านักส้ารวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหว 6.8 (ขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหวเป็นหน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวที่คล้ายๆ กับขนาดตามมาตราริคเตอร์ แต่มีความถูกต้องมากกว่า) โดยเกิดเมื่อเวลา 20.55 น.ของคืนวันที่ 24 มีนาคม 2554 ตามเวลาของบ้านเรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "ผลกระทบแผ่นดินไหวใน "พม่า" ต่อสังคมไทย"
ดร.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "ผลกระทบแผ่นดินไหวใน "พม่า" ต่อสังคมไทย"

04

เมื่อคืนที่ผ่านมา (วันที่ 24 มีนาคม 2554) ญาติโทรศัพท์มาถามไถ่ด้วยน้้าเสียงตื่นเต้นจากโรงพยาบาลอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ว่า "พี่ๆ ตึกที่โรงพยาบาลสั่นไปหมดเลย เกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าพี่" หลังจากนั้นก็มีรายงานจากทุกทั่วสารทิศเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวที่ชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาร์ ทางเหนือของอ้าเภอแม่สายขึ้นไปประมาณ 30 กิโลเมตร กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดประมาณ 6.7 มาตราริคเตอร์
สอดคล้องกับการรายงานของส้านักส้ารวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหว 6.8 (ขนาดโมเมนต์แผ่นดินไหวเป็นหน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวที่คล้ายๆ กับขนาดตามมาตราริคเตอร์ แต่มีความถูกต้องมากกว่า) โดยเกิดเมื่อเวลา 20.55 น.ของคืนวันที่ 24 มีนาคม 2554 ตามเวลาของบ้านเรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.ภาณุ ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "เมืองไทยและอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น"
ดร.ภาณุ ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เขียนบทความเรื่อง "เมืองไทยและอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น"

13007950311300795144

ในภาวะที่หลายคนอึดอัดตึงเครียด เป็นห่วงเป็นใยเพื่อร่วมชะตากรรมชาวญี่ปุ่นที่กำลังประสบภัยแผ่นดินไหว ผมมีเรื่องขำขันเบาๆ มาเล่าให้ฟัง
นับตั้งแต่สึนามิถล่มภาคใต้ของประเทศไทยในปี 2547 เป็นโชคดีของผมที่ไม่มีคนใกล้ตัวประสบความสูญเสีย แต่คลื่นยักษ์ก็ได้ส่งผลกระทบบางอย่างมายังชีวิตส่วนตัว จากที่เคยบอกคนอื่นว่ากำลังศึกษาวิชาอุตุนิยมวิชา แล้วต้องอธิบายให้เขาเข้าใจต่อว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร ตั้งแต่ปลาย 2547 เป็นต้นมา พอบอกว่าเรียนอุตุนิยมวิทยาปุ๊บ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า "อ๋อ! จบมาจะได้ทำนายสึนามิใช่ไหม"

อ่านเพิ่มเติม...
 


, Powered by Joomla!
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวานนี้ ::3
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อสัปดาห์นี้::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::48
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::18423