นางสาวจุฬารัตน์  วัฒนกิจ
ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV
นางสาวจุฬารัตน์  วัฒนกิจ นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของภาควิชาเคมี ซึ่งมี ศ.ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV ที่ โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ต พัทยา เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2556.
RGJ-jurarat
 
นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่ายอดเยี่ยม ในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV
นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของภาควิชาเคมี ซึ่งมี รศ. ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์ และ ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่ายอดเยี่ยม ในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV ที่ โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ต พัทยา เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2556.
chem01
 
นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่ายอดเยี่ยม ในการประชุม PERCH-CIC Congress VIII
นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของภาควิชาเคมี ซึ่งมี รศ. ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์ และ ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานปากเปล่ายอดเยี่ยม ในการประชุม PERCH-CIC ที่ โรงแรมจอมเทียนบีช   รีสอร์ต พัทยา เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2556.
com03
 
การมอบรางวัลผลงานวิจัยติพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ในงานสัมมนา“ทางรอดมหาวิทยาลัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และ พิธีมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
การจัดงานในครั้งนี้ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัลประเภทหน่วยงาน – หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 ซึ่งมีจำนวนปริมาณผลงาน (Pi) รวมต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (70.50/336) = 0.21
year3vol3_01

ภาพข่าวเพิ่มเติม Click!!!
 
รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี และคณะ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล
ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี และคณะ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 คือ 1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภท บุคลากร 2. รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภท บุคลากรซีเนียร์  โดยทั้ง 2 รางวัล ได้จากผลงาน “ซีรัมจระเข้แคปซูล” ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการมอบรางวัลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริด้วย
year3vol2_01
1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภท บุคลากร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ


year3vol2_011
2. รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภท บุคลากรซีเนียร์ ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2
, Powered by Joomla! Expert hosting for Joomla by SiteGround
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวานนี้ ::3
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อสัปดาห์นี้::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::47
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::18423