• AUTOLAB
  • VTF-900
  • AGILENT 1100
  • SCHOTT
  • SILVER CHLORIDE ELECTRODE

Scientific Equipment Center


 

ข่าวประชาสัมพันธ์                    

 

 

   

ข่าวการบริการและอัตราค่าบริการ  

dotorange ข่าวแจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มขอใช้บริการและขั้นตอนในการรับบริการ  ปี 2560

dotorange ข่าวแจ้งระเบียบการใช้บริการศูนย์เครื่องมือฯ ปี 2560 
  

   

ข่าวอบรม/สัมนา/กิจกรรม            

   

ปฏิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

กิจกรรมล่าสุด

No events

Web Link

 mail science_logo2 library  logo

 

 ku logo kurdi computerlogo

SEC Gallery

afm2   afm1

photovoltaic   dna