• AUTOLAB
  • VTF-900
  • AGILENT 1100
  • SCHOTT
  • SILVER CHLORIDE ELECTRODE

Scientific Equipment Center


 

ข่าวประชาสัมพันธ์                    

 

 

   

ข่าวการบริการและอัตราค่าบริการ  

dotorange ข่าวแจ้งการเปลี่ยนแบบฟอร์มขอใช้บริการและขั้นตอนในการรับบริการ  ปี 2560

dotorange ข่าวแจ้งระเบียบการใช้บริการศูนย์เครื่องมือฯ ปี 2560 
  

   

ข่าวอบรม/สัมนา/กิจกรรม            

   

ปฏิทินกิจกรรม

May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

กิจกรรมล่าสุด

No events

Web Link

 mail science_logo2 library  logo

 

 ku logo kurdi computerlogo

SEC Gallery

afm2   afm1

photovoltaic   dna