จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2558

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU e-Newsletter) เป็นจดหมายข่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ ถึงบุคลากรในคณะทุกท่านและเพื่อนร่วมงานของเราในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2558 เป็นการรวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด เดือนเมษายน 2558 เนื้อหาในฉบับนี้เริ่มต้นด้วย
1. ข่าวเด่นประจำฉบับ
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.ข่าวอบรม/สัมมนา
- วิทยาศาสตร์ มก. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย Faculty of Excellence"
- โครงการเสวนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
3. ข่าวกิจกรรม
- พิธีปิดค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2/2557
- งาน "รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์และร่วมงานสงกรานต์กลางกรุง...ลั่นทุ่งบางเขน"
4. ข่าวยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
- คณะวิทยาศาสตร์ มก. ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
5. หัวหน้าภาควิชาท่านใหม่
- ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 เมษายน 2556
Click อ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี้...
Download this file (01_vol04y5.pdf)จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2558
 

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU e-Newsletter) เป็นจดหมายข่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ ถึงบุคลากรในคณะทุกท่านและเพื่อนร่วมงานของเราในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 เนื้อหาในฉบับนี้เริ่มต้นด้วย
1. ข่าวเด่นประจำฉบับ
- สมาคมนิสิตฯเก่าและสโมสรนิสิตฯปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 72
- งานมุทิตาจิต แด่ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย  กปิลกาญจน์
- คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้ คณะวิทยาศาสตร์ 
- การรายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
- Science@KU for Life ตอนที่ 10 : มหัศจรรย์...เมือกหอยทาก บำรุงผิว
- Science@KU for Life ตอนที่ 11 : ข้อสังเกตจากแผ่นดินไหว บริเวณรอยต่อ จังหวัดพังงา-ภูเก็ต-กระบี่
2. ข่าวกิจกรรม
- 19 กุมภาพันธ์ 2558 -- ผู้บริหารและบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มอบปฏิทิน ณ มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอด
- 19 มีนาคม 2558 -- โครงการ "คณะวิทย์ฯ มีรักปลูกผักกินกัน ภาควิชามีรักปลูกผักแบ่งปัน” โดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
3. ข่าวอบรม/สัมมนา
- Researcher Links Workshop
- Young scientist seminar

สถิติจำนวนผู้อ่านจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 ฉบับที่ 12 เดือน ่ธันวาคม 2557 นับจากวันที่ 19 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2558 จำนวนทั้งหมด 822 คน

Click อ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี้...
Download this file (01Vol1y5.pdf)จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558
   

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2557

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU e-Newsletter) เป็นจดหมายข่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ ถึงบุคลากรในคณะทุกท่านและเพื่อนร่วมงานของเราในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายฉบับนี้เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธ.ค. 2557 เป็นการรวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด เดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 เนื้อหาในฉบับนี้เริ่มต้นด้วย
1. ข่าวเด่นประจำฉบับ
- มก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2557
- พิธีรับมอบเงินสนับสนุนภาพวาดจิตรกรรม โครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบทุน "รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล"แด่นิสิตเรียนดี
- วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี
- Sciences@KU for life ตอนที่ 9 อาหาร GMO กินแล้วอันตรายจริงหรือ
2. ผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
- นายชวณัฐ ประชาชาติ นิสิตฝึกงานดีเด่น
3. ข่าวอบรม/สัมมนา
- The Bioscience Interdisciplinary Graduate Program, Faculty of Science, Special Lectures
- Biopesticide Toxicology Speciality Research Unit & Department of Zoology “Special Seminar”
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Marine-Derived Fungi as a Source of Antibacterial Agents :
Antibacterial and Antibiofilm Meroditerpenes from Marine Neosartorya spp."
4. ข่าวกิจกรรม
- โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU
- ช่องสาริกา พบ บางกะเจ้าชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน
- คณาจารย์ นักวิจัยคณะวิทย์ มก. เยี่ยมชมแนวทางพัฒนาชุมชน ณ ช่องสาริกา จ.ลพบุรี
- การแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15
- โครงการสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
5. ขอแสดงความยินดี
- ผศ.ดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน  สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
- ผศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี สังกัด ภาควิชาเคมี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556
- ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ สังกัด ภาควิชาพันธุศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

สถิติจำนวนผู้อ่านจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 ฉบับที่ 12 เดือน ่ธันวาคม 2557 นับจากวันที่ 12 ธันวาคม 2557 - 19 มีนาคม 2558 จำนวนทั้งหมด 2,685 คน

Click อ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี้...
Download this file (01_vol12y4.pdf)จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2557
   

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10-11 เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU e-Newsletter) เป็นจดหมายข่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ ถึงบุคลากรในคณะทุกท่านและเพื่อนร่วมงานของเราในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายฉบับนี้เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 10-11 ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 2557 เป็นการรวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด เดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 เนื้อหาในฉบับนี้เริ่มต้นด้วย
1. ข่าวเด่นประจำฉบับ
- คณะผู้บริหารและบุคลากร วท.ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
- ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่
- งานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย
* คณบดีมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย
* นโยบายเชิงรุก
* พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
2. Sciences@KU for LIfe
- ตอนที่ 6 : นักวิจัย คณะวิทย์ มก. พบพลอยสีน้ำเงิน ที่ม่อนหินล้านปี
- ตอนที่ 7: อาจารย์ - นิสิต คณะวิทย์ ม.เกษตร พบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก
- ตอนที่ 8 : นักวิจัยคณะวิทย์ มก. พบพืชชนิดใหม่ของโลก
3. สรุปรายงานการประชุมวิชาการ
- รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ และอาจารย์ชุติมา ศิริจันทรา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
วิชาการ "The 21st International conference on Computational Statistics" ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 19-
22 สิงหาคม 2557
- วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ และดร.ปณิทัต หาสิน ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ "41st
International Conference on Coordination Chemistry" ที่ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์
- วันที่ 8 กันยายน 2557 ผศ.ดร. วิภา หงส์ตระกูล ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานเรื่อง "Lipid from Jatropha curcas and
the derived hybrids from interspecific hybridization" ในการประชุมวิชาการระดัยนานาชาติ 1st Asian Conference on Oleo
Science ณ เมือง Sapporo จังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น
4. ผลงานคณาจารย์
- ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เกียรติบัตร
เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14
5. ข่าวอบรม/สัมมนา
- การสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Emerging Applications of loinzing Radiation in Nanotechnology"
- การบรรยายพิเศษจากเจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
- การบรรยายพิเศษ รายวิชาสัมมนาในหัวข้อ "Thai population structure and its implication to confounding genome wide association studies in Thailand"
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Understanding the Behavior of Catalytic Reactors: In-situ Probe Techniques and Multi-scale Modelling"
- การบรรยายพิเศษ รายวิชาสัมมนาในหัวข้อ "Mine the Gaps: evolution of eukaryotic protein indels and their application for testing animal phylogeny"
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Leading to Innovation"
- การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Virus-like particles designed from shrimp viral capsid proteins and heir application as a biological container"
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 7"
- วัสดุศาสตร์ มก. จับมือนักวิจัยญี่ปุ่นจัดงานประชุมระดับนานาชาติเรื่องการประยุกต์กลศาสตร์สถิติของของเหลวเชิงโมเลกุลในสสารอ่อน
- วัสดุศาสตร์ มก. จับมือนักวิจัยเยอรมันเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
- รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี มาลีวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและความปลอดภัย
9. ขอแสดงความยินดี
- ผศ.ดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557
- ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข สังกัด ภาควิชาฟิสกส์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557
- ผศ.ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
- ผศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมี สังกัด ภาควิชาฟิสกส์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556
- รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
- รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค สังกัด ภาควิชาสัตววิทยา ให้ดำรงตำแหน่ง รองช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- ศ.ดร.บุญส่ง คงคาทิพย์ สังกัด ภาควิชาเคมี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555

สถิติจำนวนผู้อ่านจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 ฉบับที่ 10-11 เดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2557 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 จำนวนทั้งหมด 645 คน

   

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7-9 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ScKU e-Newsletter) เป็นจดหมายข่าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ ถึงบุคลากรในคณะทุกท่านและเพื่อนร่วมงานของเราในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายฉบับนี้เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 7-9 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน  2557 เป็นการรวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2557 เนื้อหาในฉบับนี้เริ่มต้นด้วย
1. ข่าวเด่นประจำฉบับ
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร* พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- การประชุมหารือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ หอสมุด มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- งานวันสถาปนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 39
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สาหรับภาควิชา และสานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับผลการประเมิน 4.75 อยู่ในระดับ ดีมาก
- คณะวิทย์ มก. กราบเยี่ยมอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์
- คณะวิทย์ มก. กราบเยี่ยมอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล
- โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผลงานคณาจารย์
- พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
3. Sciences@KU for LIfe
- ตอนที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผลงานวิจัยทางด้านสมุนไพรไทย
- ตอนที่ 4 : “ฟิตปั๋ง...ถั่งเช่า”
- ตอนที่ 5: เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองกรุง ทำอย่างไรก็ไม่พอ
4. สรุปรายงานการประชุมวิชาการ
- นางสาวสุปราณี ฟูวุฒิ นิสิตปริญญาโท สาขาเคมีอุตสาหกรรม สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
- ผศ.ดร. พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
- ผศ.ดร. มาริสา อรัญชัยยะ สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
- ผศ.ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ สังกัดภาควิชารังสีประยุกต์ลัไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
5. ข่าว KM
- KM ครั้งที่ 1/2557 "สวนสวยด้วยมือเรา (Garden@Sci KU)
- KM ครั้งที่ 3/2557 "การเขียนสรุปรายงานเพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม"
- KM ครั้งที่ 5/2557 "เรียนรู้ประสบการณ์บริหารจาก CEO Betagro: การปรับปรุงประสิทธิภาพตามแนวทาง Total Productivity management (TPm)" 
6. ข่าวอบรม/สัมมนา
- การบรรยายพิเศษเรื่อง “Organic electronics with 'nano' crystals”
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานโปรแกรม SciVal 2014 ครั้งที่ 4
- การบรรยายพิเศษเรื่อง “Discovery of cyclic peptides in plants and their applications in drug design”
- การสัมมนาพิเศษเรื่อง “Engaging Students in an Online Introductory
7. ข่าวกิจกรรม
- โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพร จารึก ศิลปวัฒนธรรมไทยภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- โครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
- 14 สิงหาคม 2557 การปฐมนิเทศนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์
- 14 สิงหาคม 2557 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปื 2557 และพิธีเปิดห้องประชุม “พนมกร จันทร์เจริญ” ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี
- 15 สิงหาคม 2557 การปฐมนิเทศนิสิต ทุนโครงการ พสวท. และทุนเรียนดี ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์
- 15 สิงหาคม 2557 การปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
8. ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน
- การต้อนรับอาคันตุกะ Institute of Technology of Cambodia (ITC)
- การหารือและศึกษาดูงาน ของนักวิจัยจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
9. หัวหน้าภาควิชาท่านใหม่
- ผศ.ดร.ฤทธี มีสัตย์ หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10. ขอแสดงความยินดี
- ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์ สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ขณะนี้สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถิติจำนวนผู้อ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 ฉบับที่ 7-9 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 นับจากวันที่ 4 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2557 จำนวนทั้งหมด 1,528 คน

   

Page 1 of 10

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

จดหมายข่าวล่าสุด

สถิติ ScKU e-Newsletter Y5 Vol.4

mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวานนี้ ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อสัปดาห์นี้::5
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::28
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::12938
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558