ขอเชิญชวนนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า 52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.

scikualumniLogo

   

การแข่งขันโบว์ลิงการกุศล โอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

bbowling

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ การจดทะเบียนเป็นสมาคม เรียบร้อยแล้ว

prealumni_Page_1

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

logoSciKUalumni

ขอเชิญชมรายการพิเศษครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไน์ บริษัท อสทม. จำกัด (มหาชน)

logoSciKUalumni

ขอเชิญร่วม “ประชาคมเกษตรกลาง บางเขน วิพากษ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1″ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556

logoSciKUalumni

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

logoSciKUalumni

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เส้นทางสู่ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมเคมี”

logoSciKUalumni

ประกาศ เรื่อง พิจารณารับรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่

logoSciKUalumni

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

logoSciKUalumni