รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::7
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::101
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::111
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::13755 

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 5 มกราคม 2561)

ติดต่อสอบถาม ::  น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646155 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช
E-mail ::   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
หรือ 
คุณนวรัตน์  สามารถ E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 646142


รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์

 

ติดต่อสอบถาม:: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.สุธี  บุญช่วย
E-mail ::   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 

หรือ คุณชนินทร  โสรถาวร  Email :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 646144