รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::31
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::28
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::10798 

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)

โดยอาจารย์ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว สามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้ที่ผู้แทนของแต่ละภาควิชา ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้หมดเขตแก้ไข และเพิ่มเติมผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อรพินท์  เจียรถาวร
หรือ คุณพรทิพย์  บุญมหามงคล (ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์)
E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 5006, 1074


รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำรา

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช
E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1113, 1133
หรือ 
คุณนวรัตน์  สามารถ E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1042
 


รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์

 

ติดต่อสอบถาม:: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.สุธี  บุญช่วย
E-mail ::  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1118, 1188

หรือ คุณกฤษณะ  อ่วมทอง  Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1004