รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::32
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::28
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::10799ประเภทรางวัล รางวัล เกณฑ์การพิจารณา

ประกาศประเภทรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 7 :ผลงานตำราและหนังสือ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม 2559)
รางวัลประเภทที่ 8 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก (หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ (หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี (หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)   
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)     
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)
รางวัลประเภทที่ 17 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2560)

รางวัลประเภทที่ 18 :อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
 

alt  รางวัลประเภทที่ 19 : บริการวิชาการดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)