รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::3
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::34
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::28
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::10801เอกสารแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 
 
alt  alt alt  alt
รางวัลประเภทที่ 12 รางวัลประเภทที่ 13 รางวัลประเภทที่ 14 รางวัลประเภทที่ 15
 

หมายเหตุ สำหรับรางวัลที่ 12 - 15
     1. นิสิตกรอกแบบฟอร์ม Online ได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th/scaward/60
     2. แบบฟอร์มขอรางวัลจะส่งไปยัง e-mail ที่นิสิตกรอกในระบบ
     3. ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง พิมพ์แบบฟอร์ม เซ็นต์รับรองให้ครบถ้วน
     4. หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ ภายใน 1 วัน หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ http://bit.ly/2iuqPi9
     5. นิสิตส่งแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการ เช่น ใบรับรองผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ภาควิชา
     6. เพื่อเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด
     7. ภาควิชารวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

 

alt