รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::4
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::47
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::28
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::10814ผลการพิจารณารางวัล
ผลการพิจารณารางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์

รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH)

รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ      

รางวัลประเภทที่ 8 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก Update!!!

รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ      

รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี      

รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น  

รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี Update!!!

รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น    

รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์   New!!!

รางวัลประเภทที่ 17 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ Update!!!

รางวัลประเภทที่ 18 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน  New!!!

รางวัลประเภทที่ 19 : บริการวิชาการดีเด่น New!!!

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 14:42