รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::18
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::16
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::936
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::1063
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::13066alt

ผลการพิจารณารางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์

รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH)

รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ

รางวัลประเภทที่ 8 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ      

รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี      

รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น  

รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี 

รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น    

รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์

รางวัลประเภทที่ 17 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลประเภทที่ 18 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน

รางวัลประเภทที่ 19 : บริการวิชาการดีเด่น