รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::10
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::8
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::128
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::215
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::101410รางวัลประเภทที่ิ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)
รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์

รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.สุนันทา รัตนาโภ
หรือ ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์
E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 5006, 1074

รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานตำรา

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช
E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1113, 1133

รางวัลประเภทที่ 7 : บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
รางวัลประเภทที่ 8 : รางวัลบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 9 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
รางวัลประเภทที่ 10 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี

ติดต่อสอบถาม:: รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร
E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1112,1122

รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

ติดต่อสอบถาม:: รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์
E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1118, 1188

รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตเก่า
รางวัลประเภทที่ 16 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม :: รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์
E-mail :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ :: 02-562-5555 ต่อ 1116, 1166