รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::12
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::8
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::130
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::215
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::101412รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
หมายเหตุ

อนึ่ง ถ้าหากมีข้อคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา  พิชิตชัย ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โทร. 02-562-5555 ต่อ 5001 Email :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา) เพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนินการ

 

ประกาศสำหรับนิสิตผู้รับรางวัลประเภทที่ 11 – 14 ดังรายการต่อไปนี้

รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 14:: นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

ขอให้มาตรวจสอบรายชื่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการรับรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากนิสิตไม่รายงานตัวและรับฟังการชี้แจง จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
Last Updated on Tuesday, 26 February 2013 11:05