รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::3
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::2
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::32
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::147
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::10182715 ก.พ. 56-- ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556

 

ในการประชุมคณะกรรมการปะจำคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน  16 ประเภทรางวัล และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล ผลการพิจารณาเป็น ดังนี้

 

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ icon-update
รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานตำรา

รางวัลประเภทที่ 7 : ผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

รางวัลประเภทที่ 8 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก

รางวัลประเภทที่ 9 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ

รางวัลประเภทที่ 10 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี

รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก icon-update

รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น icon-update

รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี icon-update

รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น icon-update

รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตเก่า icon-update

รางวัลประเภทที่ 16 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ icon-update

รางวัลพิเศษ : รางวัลโครงการประกันคุณภาพ

 

อนึ่ง ถ้าหากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา  พิชิตชัย ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โทร. 02-562- 5555 ต่อ 5001 Email :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา) เพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนิน
 
banner471

 

 
ประกาศสำหรับนิสิตผู้รับรางวัลประเภทที่ 11 – 14 ดังรายการต่อไปนี้

รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 14:: นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

ขอให้มาตรวจสอบรายชื่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการรับรางวัลในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากนิสิตไม่รายงานตัวและรับฟังการชี้แจง จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล