29 ก.พ. 55 -- ผลการพิจารณา

ประกาศครั้งสุดท้าย
ผลการพิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

 

          ในการประชุมคณะกรรมการปะจำคณะ ครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทที่เหลือและทบทวนผลรางวัลทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาเป็น ดังนี้


ประเภทรางวัลที่ 1) ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact factor รวมสูงสุด new
ประเภทรางวัลที่ 2) ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding publication) new
ประเภทรางวัลที่ 3) ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร new
ประเภทรางวัลที่ 4) ผลงานนวัตกรรมการวิจัย
ประเภทรางวัลที่ 5) ผลงานตำรา
ประเภทรางวัลที่ 6)ผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ประเภทรางวัลที่ 7) บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
ประเภทรางวัลที่ 8) บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น new
ประเภทรางวัลที่ 9) นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
ประเภทรางวัลที่ 10) บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี
ประเภทรางวัลที่ 11) นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก new
ประเภทรางวัลที่ 12) นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ประเภทรางวัลที่ 13)นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี new
ประเภทรางวัลที่ 14) นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
ประเภทรางวัลที่ 15) นิสิตเก่า

ประเภทรางวัลที่ 16) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 
 

         

          คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล งานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม อาคารทวี ญาณสุคนธ์

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

awardB2012

 

รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์


ผู้ชมวันนี้:3
ผู้ชมเมื่อวาน:2
ผู้ชมเดือนนี้:46
ผู้ชมเดือนที่แล้ว:85
ผู้ชมทั้งหมด:7446
เริ่มนับตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม 2554