รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

เมนูหลัก

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์


ผู้ชมวันนี้:0
ผู้ชมเมื่อวาน:0
ผู้ชมเดือนนี้:8
ผู้ชมเดือนที่แล้ว:19
ผู้ชมทั้งหมด:4908
Home

กำหนดการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา

กิจกรรม

8.30 -9.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 2)
9.00 - 10.00 น. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact factor รวมสูงสุด
2. บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
3. ผู้บริหารในตำแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
4. บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
5. บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
6. บุคลากรปฏิบัติราชการครบ 25 ปี
7. ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์

พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร
2. ผลงานตำรา
3. รางวัลโครงการเรื่องกลับในวันเดียว (One Day Return)
4. รางวัลโครงการประกันคุณภาพ
5. นิสิต ที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
6. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์
พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิต โดยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
1. นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
2. นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย มารยาทดี
10.00 - 10.30 น.                 รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล ณ โถงชั้นล่างอาคารทวี ญาณสุคนธ์
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ซุ้มอาหาร)