Link อื่น ๆ

สำนักประกันคุณภาพ
opdc_icon
QA1
QA2
QA3

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::24
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวานนี้ ::7
mod_vvisit_counterผู้ชมสัปดาห์นี้ ::36
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::92
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::64105
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553
Home ข่าวประกันคุณภาพ
ข่าวประกันคุณภาพ
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 New!!! [25 พ.ค. 59]--การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ 70
2 New!!! [25 พ.ค. 59]--รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙ 77
3 ......... [24 มิ.ย. 58]--ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) สรุปผลการศึกษาจำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2557 (ตารางเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา) ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ 140
4 ......... [20 เม.ย. 58]-- **สรุปรายละเอียดการแก้ไขคู่มือฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 มก ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘ 214
5 ......... [20 เม.ย. 58]-- คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ณ วัีนที่ 20 เมษายน 2558 ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘ 296
6 ......... [13 พ.ย. 57]--ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ 127
7 ........ [03 ก.ย. 57]--รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2556 ๐๓ ก.ย. ๒๕๕๗ 166
8 ......... [03 ก.ย. 57]--ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ๐๓ ก.ย. ๒๕๕๗ 141
9 ......... [01 เม.ย 57] -- เอกสารการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปี 2556 ๐๑ เม.ย. ๒๕๕๗ 257
10 ......... [06 ธ.ค. 56] -- แบบฟอร์มตารางข้อมูล QS Rankking 2014 ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ 274
11 ......... [06 ธ.ค. 56] -- แบบฟอร์ม การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ 193
12 ......... [18 เม.ย. 56] -- การติดตามการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖ 253
13 ......... [8 มี.ค. 55] -- เอกสารการจัำดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2555 ๐๘ มี.ค. ๒๕๕๖ 442
14 ......... [5 มี.ค. 56] -- การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค. 02) ๐๕ มี.ค. ๒๕๕๖ 291
15 ......... [27 กุมภาพันธ์ 2556] -- นโยบายการบริหารงานด้านประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. (พ.ศ. 2555 - 2556) ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๖ 240
16 27 เม.ย. 55 -- โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕ 278
17 10 เม.ย. 55 -- แบบเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ 659
18 03 ก.พ. 2555 -- รายละเอียดการปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับคณะวิชา ๐๓ ก.พ. ๒๕๕๕ 260
19 23 ธ.ค. 54 -- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ 432
20 เป้าหมายตามนโยบายการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ 600
21 รายละเอียดตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2553 ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ 375
22 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม) ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๔ 752
23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับภาควิชา และสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2554 ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๔ 1910
24 แบบเก็บองค์ประกอบคณะ ปี 2553 ๐๘ เม.ย. ๒๕๕๔ 652
25 Common Data Set ๐๘ เม.ย. ๒๕๕๔ 669
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2