ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่รับทุนปัญพิเศษ ปีการศึกษา 2559 และ ข้อกำหนดในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน

idownload 1. ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่รับทุนปัญพิเศษ ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ข้อกำหนดในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน

Plenary Speaker: Xing-Ming Zhao

June 1st, 10:00 AM -11:00 AM

SC-45 Room 341

zxm Prof.  Xing-Ming Zhao

Department of Computer Science, Tongji University, Shanghai, ChinaNetwork medicine: Understanding diseases and designing drugs based on molecular networks
The biological systems can be described by molecular networks. Accordingly, the aberrant functions of the system that lead to diseases can be detected with molecular networks. With the accumulation of huge amount of omics data, it is becoming possible to construct molecular networks in an accurate way, which in turn can help detect the disease genes and aberrant pathways. In this talk, I’ll present our recent works on algorithms and models for identifying disease genes from molecular networks. In addition, I’ll showcase our works on drug developments based on molecular networks.June 1, 10:00 AM

http://www.comp-sysbio.org/index.html 

Brief Schedule

Oral2017_Page_01

Oral Presentations

idownloadOral Presentation Programs

Poster Presentations

 idownload Poster Presentation Programs

Posters will be presented by the authors on June 1st only. Posters will also be displayed on June 2nd without authors present. Location of poster display will be the Ground Floor of Davi Yannasugondha Building(SCL)

Excursion Program

Day Trip to Samut Prakarn

Saturday, June 3, 2017

Time Activity
7:45-8:00 Register for excursion at KU Home Reception Counter
8:00-9:00 Travel to Samut Prakarn province
9:00-12:00 Visit Ancient City(Mueang Boran) in Samut Prakarn
12:00-13:00 Lunch at Q.M. Bang Pu Recreation Area
13:00-13:30 Tour Q.M. Bang Pu Recreation Area
13:30-15:00 Travel back to Kasetsart University

 

Please note that the schedule may be changed subject to appropriation.