.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวทุนวิจัย/นโยบาย

Title Hits
ปรับปรุงนโยบาย 3 นโยบาย จากการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 97
New!!! [25 มิ.ย. 57]--นโยบายการสนับสนุนการทำวิจัยที่ Institute for Molecular Science (IMS) 517
New!!! [02-20 พ.ค. 57]--การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยสนับสนุนกลุ่มวิจัย 417
New!!! [14 มี.ค. 57] -- ปรับปรุงนโยบาย BOAC (ฉบับปรับปรุง 2557) จากการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 508
........ -- การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 453
New!!! [11 ก.ย. - 16 ธ.ค. 56] -- โครงการ Junior Research Fellowship Program จากประเทศฝรั่งเศส 591
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2556 160
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2556 290
New!!![15 ก.ค. 56] การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ประจำปี 2556(แก้ไข) 400
New!!!แบบแสดงความตั้งใจเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยแบบทวิภาคี(BRC)ปี 2557 509